Virtaa.

Minä ja me. Kymenlaakson museo tutkailee ihmisen tarvetta kuulua joukkoon ja samalla toteuttaa itseään.

" Kukapa meistä ei haluaisi jättää pysyvää jälkeä itsestään… Jo kivikauden ihminen painoi kämmenellään maalijäljen kallioon ja jäi elämään tuhansiksi vuosiksi.”

Kirjailija Jari Järvelän tekstit johdattavat näyttelyteemojen äärelle. Teemat kertovat ihmisen pyrkimyksistä olla osa yhteisöä ja toisaalta erottua muista. Erilaiset seurat ja yhteisöt sekä yhteiset vapaa-ajan vieton muodot rantalomineen ovat luoneet kaivattua yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vastavoimana on ollut yksilön halu erottua muista, tulla huomatuksi ja muistetuksi.