Tuki ja lahjoitukset

Joidenkin muistojen paikka on museossa.

​Haluatko tarjota esinettä, valokuvaa tai asiakirjaa museoille?

Ota yhteyttä aihealueesta vastaavaan tutkijaan:

  • Suomen merimuseo, esineet, Timo Kunttu, puh. 0295 33 6488
  • Suomen merimuseo, valokuvat, Inkamaija Iitiä, puh. 0295 33 6125, inkamaija.iitia@museovirasto.fi
  • Suomen merimuseo, arkistot, Timo Kunttu, puh. 0295 33 6488
  • Kymenlaakson museo, esineet, Vesa Alén, puh. 040 037 7226
  • Kymenlaakson museo, valokuvat & arkistot, Elina Pylsy-Komppa, puh. 040 350 6368
  • Kymenlaakson museo, arkeologiset löydöt, Marita Kykyri, puh. 040 716 232
  • Vedenalaislöydöt, ilmoitus Museovirastoon lomakkeella, joka löytyy tästä linkistä.

Suomen merimuseossa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kansallismuseo.fi ja Kymenlaakson museossa muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi.

Mitä kannattaa tarjota?

Museoiden kokoelmat karttuvat lahjoituksin. Ostot ja talletukset ovat harvinaisia poikkeuksia.

Lahjoituksen vastaanottoon vaikuttaa mm. se, onko vastaavaa aineistoa jo museon kokoelmissa ja miten se sopii museon kartutussuunnitelmiin. Saattaa myös olla, että lahjoitus kannattaakin ohjata johonkin toiseen museoon tai arkistoon.

Aineiston näyttämisestä on sovittava etukäteen: esinettä, kuvaa tai asiakirjaa voi tulla näyttämään museoon ennalta sovittuna ajankohtana tai museon edustaja voi käydä paikan päällä sitä katsomassa.

Lahjoitustilanteessa täytetään ja allekirjoitetaan aina vastaanottolomake tai laaditaan lahjakirja.

Museoon sopivat parhaiten esineet, joiden käyttöhistoria tunnetaan. Lahjoitustilanteeseen kuuluu siis yleensä lyhyempi tai pitempi haastattelu.

Uudehkotkin esineet voivat olla museoille arvokkaita, jos ne liittyvät museoita kiinnostaviin aihealueisiin.


Vellamon ystävät ry.

Vellamon ystävät ry:n tarkoituksena on tehdä Merikeskus Vellamoa tunnetuksi Suomessa ja ulkomailla, tukea sen kehitystä sekä edistää yleisön tietämystä Merikeskus Vellamon toiminnasta. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Merikeskus Vellamon toimijoiden kanssa. Kaikki Vellamosta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan.

Vellamon ystävät -yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä puheenjohtaja Sirkka Kotolaan. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu 300 euroa.

Merikeskus Vellamo tarjoaa yhdistyksen jäsenille opastuksia ja ohjelmaa pari kertaa vuodessa sekä alennuksia museokauppa Plootun tuotteista.

Lisätiedot:

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kotola
sirkka.kotola@kymp.net, 040 511 2568
Vellamon ystävät on Facebookissa

 

      

Museokaverit

Museokaveri auttaa ja rohkaisee muita pääsemään museon tarjoamien palveluiden ääreen. Auttaminen voi olla fyysistä avustamista tai ihan vain innostamista yhteisen museokokemuksen pariin. Toiminta on käynnistetty vuonna 2017 yhdessä Vellamon ystävät ry:n kanssa. Museokaveriksi ryhtyminen ei kuitenkaan edellytä ystäväyhdistyksen jäsenyyttä

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Annika Utriainen annika.utriainen@merikeskusvellamo.fi,
040 674 3692 

Suomen merimuseon tuki ry.

Suomen merimuseon tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa, edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä sekä lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä muiden merenkulkualan yhdistysten kanssa.

Yhdistys toimii museon kannatusyhdistyksenä ja pyrkii hankkimaan varoja merimuseon toimintaan, muun muassa meriarkeologiseen tutkimukseen, museoalusten kunnostukseen ja ylläpitoon sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

Lisätiedot:

Yhdistyksen sihteeri Pia Paukku
Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
pia.paukku@kansallismuseo.fi, 0295 33 6480